top of page

Åpenhetsloven for Oppdretternes Miljøservice AS

 

1. Formål:

 

Å sikre åpenhet i virksomheten til Oppdretternes Miljøservice AS.

Fremme tillit til selskapets miljømessige praksis og forvaltning.

2. Definisjoner:

 

"Oppdretternes Miljøservice AS" refererer til selskapet som driver virksomhet knyttet til logistikk og miljøtjenester for oppdrettsindustrien.

"Offentlige dokumenter": Alle dokumenter, rapporter og saksbehandlingsmateriale produsert eller mottatt av Oppdretternes Miljøservice AS i forbindelse med virksomheten.

"Innsyn": Retten for allmennheten til å få tilgang til offentlige dokumenter.

3. Rett til Innsyn:

 

Allmennheten har rett til innsyn i offentlige dokumenter produsert av Oppdretternes Miljøservice AS, med mindre det foreligger lovbestemte unntak.

4. Unntak fra Innsyn:

 

Innsyn kan begrenses i henhold til lovbestemte unntak, inkludert, men ikke begrenset til, personvern, forretningshemmeligheter og beskyttelse av miljøsensitive opplysninger.

5. Saksbehandling:

 

Oppdretternes Miljøservice AS skal behandle innsynskrav i samsvar med lovens krav om åpenhet og frister for svar.

Selskapet skal sikre at innsynskrav håndteres effektivt og i tråd med gjeldende regelverk.

6. Klageadgang:

 

Individer som er misfornøyde med behandlingen av deres innsynskrav har rett til å klage til relevant klageinstans i henhold til loven.

7. Sanksjoner:

 

Oppdretternes Miljøservice AS er underlagt sanksjoner i henhold til loven dersom selskapet bryter med bestemmelsene om innsyn og åpenhet.

bottom of page